Odštampajte tekst Odštampajte tekst

65536 Rusa u Engleskoj?

lik_cudise.gif“Još uvek nismo navikli da sedimo u školskim klupama… 
Šta reći kad smo na početku godine, a treba biti skoncentrisan na gradivo pored silnog brbljanja o dešavanjima sa raspusta. Jedan odgovorni deo mene zapamtio je sledeće…”

Ana iz IV4 piše šta je zapamtila na času održanom 5. septembra.

 Prvi čas ove godine iz predmeta”informatika”odrzan je u sredu 05. septembra. Počeo je uobičajno kao i svaki put uz upoznavanje sa planom i  programom rada. Ovog puta moja grupa je bila u prednosti jer smo videli staro poznato lice profesora Dejana Savića dok je za njih profesor bio nepoznat. Od grupe B smo saznali gde ćemo imati časove i bili smo razočarani jer je učionica previše mala za nas šesnaestoro pa samim tim i zagušljiva. Pošto nas je znao od prošle godine profesor nije morao iznova da uči naša imena, pa je samo sistemom eliminacije obnovio staro gradivo setivši se svih nas. Pre upoznavanja sa gradivom profesor je ispisao na tabli svoje podatke koji nam omogućuju bolju saradnju sa njim, što je zaista za pohvalu.

I šta reći kad smo na početku godine, a treba biti koncentrisan na gradivo pored silnog brbljanja o dešavanjima sa raspusta. Jedan odgovorni deo mene zapamtio je sledeće: podatak nije isto što i informacija, iako svi to upotrebljavaju kao sinonim. Podatak je izolovana činjenica bez značenja za nas, a kada podatku damo smisao dobijemo informaciju. Npr. sam broj 6 nema neki smisa, i to je samo podatak, a kada kažemo sada je 6 sati to je informacija, posebno ako kasnimo negde.
Zatim BAZA PODATAKA je organizovan skup podataka i obrađujući te podatke dolazimo do informacije. SUBP predstavlja sistem  za upravljanje bazom podataka ili alatka kojom obrađujemo podatke da bi došli do informacije (na engleskom DBMS - Data base management system). Napokon profesor je završio sa predavanjem pred kraj prvog časa.

Na drugom času smo igrali zanimljivu igru sa brojevima i prvim slovima reči (brojevi su karakteristični za tu reč), npr. 22 I na FT, što znači 22 igrača na fudbalskom terenu, a bilo je i provala, npr. 65536 R u E (što znači 65536 redova u Exel-u), neko je dešifrovao kao 65536 Rusa u Engleskoj.

U jednom trenutku čulo se zvono koje nas je obradovalo jer se posle raspusta još uvek nismo navikli da sedimo u školskim klupama…


Napišite komentar:

Ukoliko prvi put komentarišete, komentar mora biti odobren pre nego što bude objavljen.