Odštampajte tekst Odštampajte tekst

2. faza: Modelovanje

Kada smo razumeli problem kojim se bavimo, kada smo shvatili šta je potrebno našem korisniku, možemo pokušati da problem preselimo u svet tabela.

I dalje ne pravimo ništa u Access-u, ali sada već razmišljamo kroz baze podataka.

1. Koje tabele su nam potrebne da bi obuhvatili sve podatke koji su potrebni korisniku? 
Tabele predstavljaju skupove entiteta, a to su neka bića, predmeti, objekti, događaji, pojave koji imaju svoje osobine.
Recimo, Đaci imaju svoje osobine (ime, prezime, odeljenje, prosek) pa predstavljaju tabelu. Događaj prodaja ima svoje osobine (datum prodaje, šta smo prodali, kome smo prodali, koliko smo prodali) pa bi mogla da postoji i tabela Prodaje. Knjige imaju svoje osobine (Naslov, Pisac, Cena), ali i Pisci imaju svoje osobine (Ime, Datum rodjenje,…).
Razmislite koji entiteti su najvažniji za vaš projekat, i zapišite ih. Ako ih ima mnogo, fokusirajte se na samo jedan deo problema, i svedite svoj spisak tabela na 3 do 5.

2. Sad neće biti teško da za svaki entitet (tabelu), zapišete koje osobine ima (obeležja, kolone u tabeli).
Birajte samo one koje su nam važne za naš projekat. To je jedna od najvažnijih stvari kod modelovanja: UPROŠĆAVANJE. Recimo, pisci imaju osobinu Broj zuba, ali za našu biblioteku to sigurno nije važno. Sećate se priče o Kokoškama? Petla zanima boja očiju, a kuvara kilaža. Šta vas zanima u vezi sa vašim entitetima?

3. Veze.
Realan svet sastoji se od entiteta i veza među njima.
Ako smo odabrali entitete koji su bitni za naš projekat, sada treba da opišemo koje veze važe između njih.
Iako smo već učili da prepoznamo tip veze (1:1, 1:N, N:N) i da te veze modelujemo, to ne očekujem da uradite u ovoj fazi. Očekujem samo da rečima opišete koje veze postoje između vaših entiteta.
Evo recimo ovako:

  • Jedan pisac može da napiše više knjiga, a jednu knjigu piše samo jedan pisac (ili ćete možda da ostavite mogućnost da knjigu piše više autora?).
  • Jedna država na evroviziji ima samo jednog predstavnika, i jedan predstavnik predstavlja samo jednu državu (hm… onda država možda i ne treba da bude tabela, nego samo osobina izvođača).
  • Jedan učenik ide u jedno odeljenje, a u jednom odeljenju ima više učenika.
  • Jedan učenik ima više profesora, a jedan profesor ima više učenika.

Na sledećem času ćemo na osnovu ovog vašeg predloga dogovoriti konačan spisak tabela, obeležja i veza za svaki projekat, i to će biti osnova vaše baze podataka.

Pitanja možete ostaviti u vidu komentara, vrlo rado ću odgovoriti na svako.


Napišite komentar:

Ukoliko prvi put komentarišete, komentar mora biti odobren pre nego što bude objavljen.