Odštampajte tekst Odštampajte tekst

1. faza: Posmatranje i razumevanje

U prvoj fazi potrebno je da posmatrate, razumete i opišete problem kojim ćete se baviti u svom projektu.

Podsetiću vas na poentu svega što smo naučili ove godine: Praveći baze podataka mi stvari iz realnog života (a on je jako zamršen, promenljiv, konfuzan, šaren) preslikavamo u nešto tako prosto i beživotno kao što su tabele.
Da bi to postigli mi moramo razumeti problem kojim se bavimo. Moramo naučiti da stvari uprostimo tako što ćemo odvojiti važno od nevažnog.

Zato je vaš prvi zadatak da opišete problem kojim se bavite. Razmislite kako funkcioniše u realnom životu zadato preduzeće, ustanova, pojava, situacija. Probajte da odgovorite na neka od ovih pitanja:

KORISNIK
Ko će koristiti vašu aplikaciju?

POSLOVNI PROCES 
Kako izgleda posao vašeg korisnika? Čime se bavi njegovo preduzeće, institucija? Koji su važni dogadjaji u radnom danu vašeg korisnika (osim pauze za doručak :))

INFORMACIJE
Koji izveštaji, pregledi trebaju vašem korisniku? Koja dokumenta on štampa? Kakve odluke on donosi i kakve informacije su mu potrebne da mu pomognu u odlučivanju?

PODACI
Koji podaci su potrebni da bi se došlo do navedenih informacija, izveštaja?
Koji od tih podataka se moraju evidentirati (upisati, ukucati, pamtiti), a koji se mogu izračunati? Koja dokumenta korisnik dobija?

PROMENE
Kakvim promenama će morati vaše rešenje da odoleva?
Koje promene su redovne, svakodnevne, sedmične? Koje su povremene, recimo jednom godišnje, ali ipak uobičajene i predvidive? Koje promene su vanredne, nesvakidašnje, ali ipak važne za funkcionisanje našeg rešenja? Da li planirate da napravite rešenje koje će odolevati svim navedenim promenama, ili ćete neke situacije ipak zanemariti?

KORIST
Razmislite koliko možete da pomognete svom korisniku. Da li ćete neki posao koji je korisniku veoma zamoran kada ga obavlja ručno uspeti da učinite lakim i brzim? Zašto bi korisnik imao interes da promeni svoje stare navike, da kupi računar, plati vama aplikaciju i počne da je koristi?


Opis problema dostavite mi na e-mail do zadatog roka (a to je 7 dana od dana kada ste dobili teme) ili donesite u kabinet u elektronskom obliku (na disketi, flash-u, cd-u). Priznaju se i opisi odštampani na papiru, a ručno pisani se ne priznaju.


Napišite komentar:

Ukoliko prvi put komentarišete, komentar mora biti odobren pre nego što bude objavljen.