Odštampajte tekst Odštampajte tekst

Priprema za test: Upiti

roba.gifDrugi deo testa odnosi se na upite.
Upite sa filtriranjem i sortiranjem smo već vežbali (pročitajte), a sada ćemo malo, vrlo malo, stvar da zakomplikujemo zahtevima da se neke kolone izračunavaju umesto da ih samo preuzimamo iz tabela.

Da biste vežbali preuzmite bazu roba.mdb. Istu bazu koristićemo i na testu.

U tabeli ARTIKLI čuvaju se podaci o artiklima kao što su naziv, jedinica mere, poreska stopa (Poreska stopa bira se iz tabele POREZI. Svaki porez ima svoj opis i stopu, recimo: Opšta stopa PDV-a, 18% odnosno 0,18). Jedna od osobina artikla je i razlika u ceni iražena u procentima.
U tabeli NABAVKE evidentiramo redom nabavke. Za svaku nabavku pamtimo datum, artikal, količinu i nabavnu cenu.
Sve ostale informacije možemo izračunati, i tu počinje vaš posao…

Napravite upit u kome će se prikazati sve nabavke obavljene tokom januara 2007. Tabela treba da sadrži sledeće kolone: Datum, Artikal, Kolicina, Nabavna cena i Nabavna vrednost.

Da nije ove poslednje kolone, bio bi to dobro poznati upit sa filtriranjem. Ubacimo potrebne kolone, a za kolonu Datum zadamo kriterijum Like *.1.2007  što znači: bilo koji dan (*) januara 2007-me. Napravite najpre takav upit.
Sada upitu treba dodati jednu kolonu koja ne postoji u tabelama, ali koju možemo izračunati na osnovu postojećih tabela. Nabavna vrednost je proizvod nabavne cene i nabavljene količine. To su u Access-u piše ovako:
Nabavna vrednost: [nabavna cena]*[kolicina]
U opštem slučaju recept je ovaj: Naziv nove kolone : formula   s’ tim što se u formulama nazivi kolona uokviravaju uglastim zagradama.

Idite na Queries, pa Crteate new Query in design view, ubacite sve potrebne tabele i kreirajte rešenje kao na slici:

nabavke1.gif

Rezultat ovog upita bi trebalo da izgleda ovako:
nabavke2.gif

I sad, nema baš previše informacije koje se mogu izvući iz ovih tabela.
Recimo, koliko u dinarima iznosi razlika u ceni za svaki od nabavljenih artikala? To bismo  izračunali ovako:
iznos razlike: [nabavna cena]*[razlika u ceni]
Da vas podsetim: razlika u ceni data je u procentima, i to kao decimalan broj tj. već je podeljena sa 100.

Koliko bi onda iznosila prodajna cena bez poreza? Na nabavnu cenu dodali bismo iznos razlike u ceni. Probajte.

Ako to još pomnožimo sa količinom dobili bi prodajnu vrednost bez poreza. Probajte i to.

Mogli bi da izračunamo i iznos poreza, i cenu sa porezom, prodajnu vrednost sa porezom, pa onda koliko je to u evrima ako je evro 80 dinara…
I ovde polako ostajem bez ideja, izgleda da ću morati ove iste primere da dam na testu :)

Vežbajte, pa podelite svoja rešenja i nedoumice sa ostalima u vidu komentara. Pitajte i dobićete odgovor.


3 komentara na “Priprema za test: Upiti”

  1. E bas volim kad ostanete bez ideja… :)

  2. Nadam se da ćete to mudro iskoristiti.

  3. odlicno

Napišite komentar:

Ukoliko prvi put komentarišete, komentar mora biti odobren pre nego što bude objavljen.