Odštampajte tekst Odštampajte tekst

OECD: Srbija zaostaje u obrazovanju

“Srbija je rangirana na 41. mestu, u delu tabele koji, kako se navodi, statistički znatno zaostaje za prosekom OECD-a“.
Kada ono što učimo prestane da se meri peticama, jedinicama i raspoloženjem profesora, i kada se sudari sa realnim životom - ostajemo poraženi.
Pročitajte i prokomentarišite ovu vest. Napišite šta biste vi promenili i poboljšali u našem obrazovanju, u školi,  ili najkonkretnije: na našim časovima informatike…

Prema prelimiranim podacima, Srbija je rangirana na 41. mestu, u delu tabele koji, kako se navodi, “statistički znatno zaostaje za prosekom OECD-a”. U poređenju sa Finskom, koja je prikupila 563 poena, Srbija je rangirana sa 436 poena. Od republika bivše Jugoslavije, Slovenija je na tabeli 12, Hrvatska 26, a Crna Gora je na 48. mestu, sa 412 poena. Učenici iz Srbije nalazili su se pri dnu tabele i u istraživanju PISA iz 2003. godine, koje je tada obuhvatilo 41 zemlju. Oni su te godine, kada je Srbija prvi put učestvovala u projektu PISA, bili rangirani od 33. do 37. mesta.

Studiju je među više od 400.000 srednjoškolaca u 57 zemalja sprovela Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) sa ciljem da ustanovi efikanost obrazovnih sistema u svetu.

OECD istraživanje sprovodi svake tri godine, a ovaj izveštaj obuhvata zemlje koje objedinjuju gotovo 90 odsto svetskog društvenog proizvoda.

Finski učenici zauzeli su prvo mesto, a odmah za Finskom slede Hongkong i Kanada. U gornjem delu tabele nalaze se još i Tajvan, Estonija, Japan, Novi Zeland i Australija.
SAD se nalaze na 29. mestu, Rusija na 35, a Italija na 36. mestu, dok nove članice EU Bugarska i Rumunija zauzimaju 42. i 47. mesto.


Napišite komentar:

Ukoliko prvi put komentarišete, komentar mora biti odobren pre nego što bude objavljen.